Orff Tekniği ile Müzik Dersi

Alman besteci Carl Orff’dan adını alan tekniğin içeriğinde; drama, dans ve müzik yer almaktadır. Genel itibariyle bir ritim çalışmasıdır. Bu teknik direk olarak, dersten çok, oynayarak öğrenmek temeline dayanır. Bu özelliği ile, özellikle okul öncesi çağlardaki çocuklarda, önemli gelişimsel etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Okulumuzda da haftada bir gün 30 dakikalık dilimler halinde, branş dersi olarak verilmektedir