Okulumuz

Yaşam - Paylaşım Anaokulu; 900 m2’lik bir bahçe içerisinde, yaklaşık 400 m2’lik bir kullanım alanına sahiptir. 5 sınıflık bir alanda, hizmet vermekteyiz. Sınıflarımız; 9-10-17 kişilik gruplar halinde, oluşturulmakta, branş dersleriyle desteklenmektedir. Yaşam - Paylaşım Anaokulu; 2014 Nisan ayından itibaren yenilen ve güçlenen kadrosuyla, hizmet vermeye devam ediyor.

VİZYONUMUZ
Yaşam - Paylaşım Anaokulu’nun vizyonu; eğitim ve yayın alanında, özgün, kişilikli, bilimsel ve etik değerlere sahip çıkan tavrını koruyarak, çocuk ve eğitimle ilgili ülke gündemine ve gelişmelere katkı sağlayan öncü kimliğini sürdürmektir.

MİSYONUMUZ
• Çocukların, okul öncesi eğitimden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak.
• Ülkemizde, okul öncesi eğitimin hem nicelik, hem de nitelik yönünden gelişmesini YA-PA olarak desteklemek.
• Ülkemizde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklara, fırsat ve imkan eşitliği çerçevesinde katkı sağlayacak hizmetler sunmak.
• Çocukların eğitim sürecinde kullanabilecekleri, nitelikli eğitim kitaplarına ulaşmanızı sağlamak.
• Anne-babaların daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde çocuk yetiştirmeleri için eğitimsel destekler sunmak.
• Okul öncesi eğitim profesyonellerinin (yönetici, öğretmen ve uzman vb.) mesleki gelişmelerini desteklemektir.

YA-PA İLKELERİ
Yaşam - Paylaşım Anaokulu, bugüne kadar eğitim alanında hizmet verirken sahip çıktığı temel ilkeleri ve var olmayı başarmıştır. YA-PA’nın tüm kurumlarında, bu ilkeler esas alınmaya devam edilecektir.

Yaşam - Paylaşım Anaokulu’nun ve tüm Yaşam - Paylaşım Anaokul’larının sahip çıktığı ilkeler şunlardır:
• Yaşam - Paylaşım Anaokulu, çağdaş, laik, demokratik, Atatürkçü bireyleri topluma kazandırmayı ilke edinir.
• Yaşam - Paylaşım Anaokulu, insanın biricikliği düşüncesinden hareketle, çocuğun öncelikli yararı ve iyiliğini esas alır.
• Yaşam - Paylaşım Anaokulu, her çocuğun mevcut potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.
• Yaşam - Paylaşım Anaokulu, kendisi ve çevresiyle barışık; sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
• Yaşam - Paylaşım Anaokulu, hizmet ve ürünlerinde, evrensel düşünüp yerel davranır.
• Yaşam - Paylaşım Anaokulu, tüm çalışmalarında, bilimsel düşünce ve birikimden asla taviz vermez.
• Yaşam - Paylaşım Anaokulu, sürekli değişen ve gelişen dünya koşullarına, değişip gelişerek uyum sağlar.
• Yaşam - Paylaşım Anaokulu, toplum ve ülke yararını, kurumsal yararın üstünde tutar.